تاریخ

عنوان

4 الی 10 شهریور1396

ارائه درخواست مرخصی تحصیلی

11 الی 14 شهریور1396

انتخاب واحد کلیه ورودی ماقبل 95(اینترنتی)

15 الی 18 شهریور1396

انتخاب واحد کلیه ورودی های95 (اینترنتی)

15 و 16 شهریور1396

انتخاب واحد دانشجویان مشروط (حضوری)

25 شهریور 1396

شروع کلاس ها(هفته اول)

8 مهر 1396

شروع دوره های زبان مقدماتی و مهارت

12 و 13 مهر 1396

حذف و اضافه(اینترنتی)

 

 

·        تاریخ شروع کلاسها مطابق جدول یاد شده 25 شهریور ماه میباشد.

·        شما میتوانید جهت دریافت سایر اطلاعات تقویم آموزشی به سایت دانشگاه مراجعه نمایید.

·        قابل توجه دانشجویان 2 ترم مشروط و بالاتر

ü  انتخاب واحد کلیه دانشجویانی که در ترم گذشته  2 ترم مشروط و بالاتر شده اند ،  بصورت حضوری و مشاوره با مدیر گروه می باشد. بدون تایید مدیر گروه انتخاب واحد این دسته از دانشجویان امکان پذیر نمی باشد.

·   جدول زمان بندی انتخاب واحد حضوری دانشجویان  2 ترم مشروط و بالاتر در ردیف 6 جدول بالا درج گردیده است. این جدول زمانبندی منحصرا برای دانشجویان  2 ترم مشروط و بالاتر بوده و سایر دانشجویان ملزم به انتخاب واحد اینترنتی می باشند.