تاریخ

عنوان

14 و 15 بهمن 1396

انتخاب واحد کلیه ورودی های94 و ما قبل (اینترنتی)

15 و 16 بهمن 1396

انتخاب واحد کلیه ورودی های 95  (اینترنتی)

17 لغایت 20 بهمن 1396

انتخاب واحد کلیه ورودی های96 (اینترنتی)

21 و 22 بهمن 1396

انتخاب واحد با تاخیر کلیه ورودی ها (اینترنتی)

18 و 19 بهمن 1396

انتخاب واحد دانشجویان مشروط (حضوری)

21 بهمن 1396

شروع کلاس ها(هفته اول)

9 الی 10 اسفند 1396

حذف و اضافه(اینترنتی)

 

 

·        تاریخ شروع کلاسها مطابق جدول یاد شده 21 بهمن ماه میباشد.

·        شما میتوانید جهت دریافت سایر اطلاعات تقویم آموزشی به سایت دانشگاه مراجعه نمایید.

·        قابل توجه دانشجویان 2 ترم مشروط و بالاتر

ü  انتخاب واحد کلیه دانشجویانی که در ترم گذشته  2 ترم مشروط و بالاتر شده اند ،  بصورت حضوری و مشاوره با مدیر گروه می باشد. بدون تایید مدیر گروه انتخاب واحد این دسته از دانشجویان امکان پذیر نمی باشد.

·   جدول زمان بندی انتخاب واحد حضوری دانشجویان  2 ترم مشروط و بالاتر در ردیف 6 جدول بالا درج گردیده است. این جدول زمانبندی منحصرا برای دانشجویان  2 ترم مشروط و بالاتر بوده و سایر دانشجویان ملزم به انتخاب واحد اینترنتی می باشند.